ЦИЉЕВИ ЦЕНТРА

Циљеви Центра су:

  1. Обезбеђивање делотворног система подршке студентима и дипломираним студентима у развоју знања и вештина које ће им бити од значаја при студирању, запошљавању или наставку образовања
  2. Повећање процента студената и дипломираних студената који су стекли релевантно радно искуство током студирања или убрзо након дипломирања
  3. Остваривање сарадње међу одсецима Академија и јачање интегративне улоге Академије
  4. Промоција студената и дипломираних студената у као будућих стручњака у различитим областима рада и Академије техничко Вапаситачких Струковних Студија као водеће институције за струковно високо образовање у региону
  5. Подршка будућим студентима и студентима прве године да се припреме за студирање, прилагоде на нову средину, успешно отпочну студирање и напредују у систему високог образовања