УЛОГА ЦЕНТРА

Улога центра је да:

  • Студентима омогући приступ најновијим информацијама о битним занимањима, послодавцима и могућностима даљег образовања, као и информацијама о актуелним слободним радним местима; помажемо им, такође, да конструктивно размишљају о датим могућностима.
  • Објективно и поверљиво у скалду са Законом савете студентима и упућује их у процесе избора каријере,.
  • Сарађујемо са одсецима у подстицању професионалног развоја студената и њихових каријера.
  • Пружа психолошко-педагошку подршку будућим студентима и студентима прве године у припреми за студирање, прилагођавању на нову средину и напредовању у систему високог образовања
  • Организује радионице, кратке курсеве, разговоре и представљања послодаваца, како би се помогло студентима да боље разумеју свет пословања и да савладају вештине неопходне за организовање и успешно вођење сопствене каријере.
  • Пружа информације о тржишту рада за дипломиране студенте
  • Пружао низ услуга послодавцима који су заинтересовани за запошљавање студената и дипломираних студената
  • Објављује информације о слободним радним местима и другим корисним могућностима за студенте; организујемо презентације компанија и разговоре са послодавцима, као и сајмове послова.
  • Ради на побољшању ефикасности Центра за развој каријере и едукацији запослених, како бисмо унапређивали нашу ефикасност и били у могућности да изађемо у сусрет променљивим потребама студената и послодаваца.

 

Улога Центра за развој каријере није да посредује у запошљавању, већ да пружа релевантне информације о могућностима запослења, док је на студентима да те могућности остваре у директном контакту са послодавцима.