Студенти и дипломирани студенти

  • Услуге пружања информација и саветовања доступне су студентима и дипломираним студентима наше установе. Алумнисти АТВСС Ниш могу користити услуге Центра, уколико су дипломирали у последње 3 године.

  • Разговори, радионице и представљања послодаваца доступни су само студентима и дипломираним студентима АТВСС Ниш.

  • Приступ одређеним деловима веб сајта нашег сервиса омогућен је само студентима и алумнистима АТВСС Нис.

  • Центар настоји да помогне студентима постдипломских студија, али не може гарантовати да ће успети да обезбеди веома специфичне савете или информације које се тичу њиховог стручног поља истраживања.

 

Послодавци

  • Центар за развој каријере помаже послодавцима да добију пријаве за посао студената и дипломираних студената АТВСС Нис. Под тим се подразумава: објављивање слободних радних места на веб сајту Центра; могућност учествовања у низовима организованих догађаја као што су представљање каријера, разговори и кратки курсеви; простор за одржавање разговора за посао.

  • Корисници Центра имају слободан приступ информацијама о послодавцима, осим ако те информације нису посебно означене као поверљиве. Информације се ажурирају сваке године. Послодавце позивамо да нам редовно, кад год је то могуће, доставе ажуриране информације о својим фирмама.