НАЧЕЛА ЕТИКЕ

НАЧЕЛА ЕТИКЕ РАДА ЦЕНТРА ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ

Објективност
Пружамо објективне информације и савете имајући у виду првенствено интерес клијента.

Аутономија клијента
Запослени у Центру за развој каријере труде се да помогну својим клијентима на сваки могући начин, али се у исто време очекује да клијенти преузму одговорност за сопствене одлуке и да на основу својих заслуга и вредности обезбеде понуду за посао или место на неким од постдипломских студија.

Поверљивост
Информације о клијентима су строго поверљиве и не откривају се трећој странци, осим у случају претходног договора са клијентом.

Једнаке могућности за све
Центар за развој каријере се залаже за једнаке могућности када је реч о образовању, обуци и запослењу, као и у свим осталим областима свог рада.

Оријентисаност на клијенте
Центар за развој каријере настоји да обезбеди висок стандард у пружању услуга свим клијентима, као што је дефинисано у Правима клијената. Од запослених у Центру се очекује да поштују те стандарде у сваком тренутку.

Квалитет
Имајући у виду средства којима располаже, Центар за развој каријере настоји да услуге које пружа буду на највишем могућем нивоу.

Професионално унапређење рада запослених
Центар за развој каријере инсистира на сталном професионалном усавршавању свих запослених.

Иновација
Центар за развој каријере користи, где год је то потребно и могуће, нове технологије и иновације у стручном раду. Верујемо да посвећеност квалитету захтева и спремност да се истражује, као и да се прихвате

разумни ризици ради бољих решења.

Сарадња
Центар за развој каријере отворен је за сарадњу са свим институцијама и организацијама уколико је то у складу са циљевима и вредностима Центра.