Академија техничко васпитачких струковних студија

Адреса: Београдска 18

18000 Ниш

Телефон: +381 18 588 211

E-mail: info@akademijanis.edu.rs

Јелена Петковић – Одсек Ниш
jelena.petkovic@akademijanis.edu.rs
др Јована Џољић – Одсек Врање
jovana.dzolic@akademijanis.edu.rs

др Драгана Драгутиновић – Одсек Пирот
dragana.dragutinovic@akademijanis.edu.rs