АКАДЕМСКА ЗАЈЕДНИЦА

УЛОГА ЦЕНТРА

Центар наставницима и студентима нуди:

 • Ресурсе за информисање студената о приликама за посао, праксу или другим приликама за усавршавање њихових студената;
 • Редовно спровођење образовних активности – предавања, радионице за развој вештина управљања каријером;
 • Индивидуално и групно каријерно и психолошко саветовање студената;
 • Организовање догађаја који имају за циљ повезивање студената са пословном заједницом кроз  посете компанијама и друге сусрете са послодавцима;
 • Организовање панела и округлих столова алумниста за студенте;
 • Укључивање у организацију/реализацију отворених врата на вашем факултету;
 • Помоћ у организовању стручне праксе за студенте ваших факултета;
 • Целогодишњу доступност и подршку у организацији образовних и других активности каријерног вођења и саветовања (упућивање на ресурсе и друге материјале потребне за организовање појединих предавања и/или радионица;
 • Предлог за реализацију факултативне наставе / једносеместралног курса “Вештине управљања каријером”;
 • Уводну обуку потребну за реализовање појединих активности каријерног вођења и саветовања.

 

УЛОГА НАСТАВНИКА

 • Редовна међусобна размена информација које могу да буду од значаја за студенте – прилике за праксу, посао, волонтирање, радионице и предавања;
 • Координација у реализацији каријерног информисања (постављање информација на места на академији предвиђена за оглашавање – огласна табла, инфопултови, вебсајт академије);
 • Упућивање на ресурсе каријерног информисања – Центар за развој каријере, литература, портали, сајтови;
 • Сарадња у организацији догађаја Центра за развој каријере на академијама – обезбеђивање просторије и потребних техничких услова за повремене активности, информисање студената;
 • Укључивање у поједине активности каријерног вођења и саветовања у функцији предавача или водитеља радионица;
 • Увођење и реализација курса “Вештине управљања каријером” за студенте;
 • Промоција одсека и катедри у циљу прирема за Упис бруцоша.