Кључна улога Центра је да помаже студентима Академије техничко-васпитачкх стурковних студија Ниш, у развоју оних знања и вештина које ће им бити од значаја при запошљавању, да помогне у стицању радног искуства током студирања и сазнања о свету пословања, те да припреми студенате за успешни прелазак на следећи ниво развоја каријере након дипломирања. Циљеви нашег центра произилазе из мисије и визије наше установе и скалду су са општим опредељењем ка стварању бољег и богатијег друштва.

Подржавамо наше студенте у развоју знања и вештина које ће им бити од значаја при запошљавању или наставку образовања. Желимо да повећамо проценат студената и дипломаца који су стекли релевантно радно искуство током студирања или убрзо након дипломирања.

Остварујемо  сарадњу са широком мрежом послодаваца као и са свим релевантним високоорбазовним установама у Србији и шире.